Projekční činnost

Přesně nadefinujeme rozsah celé instalace a vaše požadavky, které shrneme do projektové dokumentace k inteligentní elektroinstalaci a ke slaboproudým systémům. Připravíme projekt pro stavební povolení (DSP), realizační projektovou dokumentaci (DPS) i dokumentaci skutečného stavu. Nemusíte se zatěžovat složitostmi s papírováním.
 
Projektová dokumentace je nezbytná nejen pro instalační firmu, ale také pro zákazníka (objednatele), který má díky ní přehled o realizaci (v projektové dokumentaci jsou přesně specifikovány materiály, zařízení a množství).

Může obsáhnout

  • DSP - dokumentaci pro stavební povolení.  Dokladuje podrobné, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení projektu a definuje požadavky klienta.
  • DPS - dokumentaci pro provedení stavby. Umožňuje dodavateli stavbu provést. V této části dokumentace jsou přesně specifikovány materiály, použité dodavatelem spolu s počtem a výměrami jednotlivých materiálů a zařízení. Klient má přesně definovaný rozsah všech dodávek (materiálů, zařízení, prací atd.) od dodavatele a má nad nimi přímou kontrolu.                         
  • Zakreslení skutečného stavu. Zachycuje skutečný, aktuálně existující stav pro využití v pozdějším plánování, rozšiřování, úpravách, opravách, atd.

Zpět na Co nabízíme