alternativní zdroje energie

Někdy také označované jako obnovitelné zdroje energie. Jde o zdroje, které přirozeně nabízí sama naše planeta a jejichž využíváním je možné jak snížit nutný odběr energií, tak snížit svoji ekologickou stopu. Mezi alternativní zdroje energie pro rodinné domy se počítá především sluneční světlo (využitelné pomocí fotovoltaických panelů, solárních panelů) či například zemské teplo, (tepelná čerpadla, zemní vrty).

Alternativní zdroje energie lze vhodnou integrací a následným propojením s inteligentním systémem optimálně řídit a maximálně tak využívat jejich potenciál.