bezdrátové systémy

Systémy, které dokážou plnit svou funkci nebo komunikovat s okolím pouze pomocí bezdrátové technologie. K jejich komunikaci či běhu není nutné se obtěžovat s kabely. Bezdrátové systémy využíváme v nezbytném případě například tam, kde se nejedená o novostavbu či neprobíhá rekonstrukce (a tak je sekání kvůli inteligentní elektroinstalaci do zdí nákladné a zbytečné) nebo tam, kde je potřeba doplnit nějakou část (na kterou vznikl požadavek později). Všeobecně mají bezdrátová řešení více nevýhod než klasické kabelové systémy.