energetický management

Je systém nakládání s energií v uzavřeném systému, například tedy ve vašem domě či bytě. Pomocí inteligentní elektroinstalace, která ovládá vzduchotechniku, topení i distribuci elektrické energie nebo připojené energetické zdroje (např. alternativní zdroje energie), lze distribuci a spotřebu energií účinně regulovat tak, aby byly náklady na ni co nejnižší. V rámci inteligentní elektroinstalace k tomu slouží program energetického managementu v celém systému, který se dá snadno ovládat či měnit z ovládacího panelu.
 


Obr. Měření spotřeb energií (el.energie, plyn, voda).