energetický systém

Souhrnný název pro jednotlivé energetické vstupy a výstupy domu/bytu, např. vzduchotechnika, topení, zásobování elektřinou, připojení alternativních zdrojů energie atd. Energetický systém se jako obecný pojem využívá při plánování koncepce inteligentního domu/bytu.