EPS systém (el.protipožární systém)

Je obdobou elektronického zabezpečovacího systému (EZS), hlídá však nebezpečí požáru. Může se skládat z detektorů kouře, chemických čidel nebo dalších zařízení k předcházení nebezpečí požáru či otravy. Stejně jako EZS (el.zabezpečovací systém) i EPS může být připojen na systém inteligentní elektroinstalace a okamžitě tak reagovat na vzniklou nebezpečnou situaci.