EZS systém (el.zabezpečovací systém)

Soubor opatření pro zajištění bezpečnosti, zdraví a majetku. Elektronický zabezpečovací systém je souhrnným názvem, jehož obsah může být různorodý od jednoduchých pohybových čidel až po sofistikované alarmy. Součástí mohou být třeba magnetické kontakty, hlídající otevření oken či dveří (přerušení kontaktu indikuje vniknutí), detektory pohybu (zachycují pohyb v době, kdy by v prostoru žádný být neměl) nebo například i detektory tříštění skla (reagující na zvuk rozbíjení skla při násilném vniknutí). Systém EZS může být napojen na PCO-pult centrální ochrany nebo mohou být informace o vniknutí do objektu zasílány na mobilní telefon.
 

EZS může být také plně integrováno k ovládání pomocí jednoho jednoduchého panelu inteligentního systému nebo jako samostatný okruh. EZS tvoří jen jeden článek k celkovému zabezpečení domu nebo bytu.
 


Obr. Integrace EZS do inteligentního systému - virtuální klávesnice.