inteligentní domácnost

Pouze jiný výraz prointeligentní domy/byty či prochytré domy/byty. Inteligentní domácnost vyjadřuje spíše osobitější chápání vztahu mezi technologiemi v obytném prostoru a jeho obyvateli. Zároveň je také lepším vyjádřením způsobu, jakým společnost Stakohome chápe svoje projekty. Nevytváří pouze prostor, naplněný technikou a automatizací, ale opravdovou inteligentní domácnost, prostor fungující v symbióze se svými obyvateli.