inteligentní řízení domu

Obecný název pro funkci, vykonávanou inteligentní elektroinstalací. Inteligentní elektroinstalace pomocí různých ovladačů zprostředkovává majiteli inteligentní řízení domu. Někdy se oba pojmy zaměňují, pak fungují jako synonyma. Inteligentní řízení domu může tedy být pouze jiným názvem pro inteligentní elektroinstalaci.