KNX

Nebo taky KNX/EIB – standardizovaný systém sběrnice (řídícího centra), umožňující ovládání komponent inteligentní elektroinstalace. KNX je systém, poskytovaný výrobci, sdruženými v asociaci KNXA (Konnex Association). Veškeré prvky různých výrobců, označené jako KNX, jsou tedy navzájem kompatibilní (měly by být stoprocentně kompatibilní, praxe ale ukazuje, že tomu tak není a malé procento nemusí být kompatibilní plně).

KNX se vyznačuje decentralizací systému, tzn. že nemá řídící jednotku a nejsou všechny prvky umístěny pouze v jednom rozvaděči, ale jsou rozmístěny v rámci celého objektu (např. pod jednotlivými vypínači apod.). To s sebou přináší výhody (pokud přestane fungovat jedno zařízení, celek funguje dál), ale také nevýhody v podobě případného hledání závady v celém systému. KNX má i další nevýhodu, a sice reakce systému a odezvy jsou pomalejší než u sběrnicového systému (např. TECO, INELS), což může zákazník pocítit na rychlosti provedení požadovaného povelu.