meteostanice

Elektronické zařízení, které pomocí venkovních čidel zobrazuje informace o počasí. Existuje v jednoduchých variantách, které zobrazují pouze teplotu uvnitř a venku, nebo ve složitějších variantách, schopných zobrazit i další údaje, například vlhkost, tlak či rychlosti větru.

Profesionální meteostanice zapojujeme do systému inteligentní elektroinstalace a využíváme řadu hodnot jimi získaných. Kromě standardních ukazatelů teploty, vlhkosti a dalších veličin může být meteostanice doplněna například o soumrakový snímač (automaticky rozsvěcuje nebo zhasíná venkovní světla), snímač deště (data jsou využita například závlahovým systémem zahrady), snímač větru (slouží k automatizaci a ochraně venkovních žaluzií) nebo o snímač oslunění, který vždy přesně natočí lamely žaluzií.


Obr. profesionální meteostanice