projektová dokumentace

Soubor dokumentů (dle náležitostí vyhl. č. 499/2006 Sb.), sloužící k naplánování realizace inteligentní elektroinstalace či celého inteligentního domu nebo bytu. Měla by být součástí každé inteligentní elektroinstalace. Je nezbytná nejen pro instalační firmu, ale také pro zákazníka (objednatele), který má díky ní přehled o realizaci (v projektové dokumentaci jsou přesně specifikovány materiály, zařízení a množství).
 

Může obsáhnout:

  • DSP - dokumentaci pro stavební povolení.  Dokladuje podrobné, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení projektu a definuje požadavky klienta.
  • DPS - dokumentaci pro provedení stavby. Umožňuje dodavateli stavbu provést. V této části dokumentace jsou přesně specifikovány materiály, použité dodavatelem spolu s počtem a výměrami jednotlivých materiálů a zařízení. Klient má přesně definovaný rozsah všech dodávek (materiálů, zařízení, prací atd.) od dodavatele a má nad nimi přímou kontrolu.                         
  • Zakreslení skutečného stavu. Zachycuje skutečný, aktuálně existující stav pro využití v pozdějším plánování, rozšiřování, úpravách, opravách, atd.