silnoproud (silnoproudé rozvody)

Dle obecné definice jde o tu část elektrotechniky, která se zabývá energetickým využitím elektřiny (výroba, rozvody atd.). V rámci domovní či bytové výstavby jde o rozvody, pracující s vysokým napětím, tedy například světla, zásuvky atd..