solární panely

Slouží k zachycování slunečního záření a k jeho přeměně na elektrickou energii. Solární panely bývají součástí fotovoltaických elektráren, vyrábějících elektřinu ze slunečního svitu a mohou být doplňkovou součástí energetických zdrojů v domech či bytech. Jejich pomocí lze dosáhnout určité energetické nezávislosti.

Systém alternativních zdrojů energie, kam fotovoltaika spadá, může být součástí celkového energetického systému inteligentního domu či bytu.