spínané zásuvky (zásuvkové okruhy)

Označení pro množinu/množiny zásuvek, které je možné jednoduchým způsobem ovládat. Pomocí inteligentní elektroinstalace lze okruhy libovolně programovat a určovat, které zásuvky se sepnutím či automatizovaně na základě dalších faktorů (čas, teplota atd.) aktivují či vypnou (např. při odchodu nebo v noci pro odpojení nepotřebných zařízení).

Je tak možné ovládat a řídit i další zařízení, která jsou na tyto zásuvky připojena (např. světla a světelné lampy atd.).