stmívané světlo (světelné okruhy)

Označení pro množinu zapojených světel, u nichž se dá intenzita svitu regulovat na pokyn nebo automatizovaně na základě dalších faktorů (čas atd.).
 


Obr. Stmívání světla (zobrazení na dotykovém panelu, iPad, telefonu, TV atd.).