teplotní čidlo

Senzor, hlídající překročení či dosažení určité teploty. Obvykle jej využívají ke své automatizaci zařízení jako je klimatizace nebo topení. Pokud teplotní čidlo zjistí nějakou nastavenou hodnotu, například překročení přípustné pokojové teploty, inteligentní elektroinstalace dává pokyn dalšímu zařízení (například klimatizaci), aby teplotu upravila na cílovou hodnotu.

Teplotní čidlo může být součástí vypínačů nebo zaintegrováno do stěny (v obou případech instalujeme čidla, která jsou skrytá a nejsou téměř vidět). V rámci větších místností instalujeme více teplotních čidel, aby měřená hodnota byla co nejpřesnější.